Inspirujemy Twój sukces - kliknij tutaj

Umiejętność występowania przed audytorium

Program szkolenia

Kreowanie wizerunku własnej osoby

analiza dotychczasowych nawyków autoprezentacyjnych każdego z uczestników,
ustalenie celów uczestników szkolenia,
wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Autoprezentacja i jej znaczenie

magia pierwszego wrażenia,
efekt "halo",
efekt "błędu pierwszego rzutu oka" - błędy atrybucji w kreowaniu wizerunku,
efekt "psst!",
model SOFTEN.

Kanały odbioru informacji

mowa ciała, postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni,
metaprogramy, system reprezentacji VAKO - kanał wizualny i audytywny itd.

Komunikacja werbalna i niewerbalna - likwidowanie złych nawyków

znaczenie komunikacji niewerbalnej,
spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako podstawa budowania wiarygodności,
techniki budowania kontaktu, dostosowanie i odzwierciedlenie - modele NLP,
znaczenie światła i koloru w budowaniu własnego wizerunku, zasady w biznesie.

Ćwiczenia autoprezentacyjne utrwalające korzystne nawyki

Sztuka przekonywania

podstawowe informacje na temat psychologii wpływu i jej znaczenia,
ingracjacja, kierowanie wrażeniem, psychologiczne wywieranie wpływu,
reguły wpływu społecznego.

Psychologia wystąpień publicznych

co należy zrobić przed wystąpieniem,
konstrukcja wystąpienia,
budowanie zaufania odbiorców,
język, praca z głosem, tempo mówienia,
organizacja materiału,
systemy planowania i kontrolowania czasu,
praca ze środkami wizualizacji oraz pomoce "techniczne".

Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed wystąpieniami publicznymi

sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji,
burzenie barier komunikacyjnych,
metody radzenia sobie z własnymi emocjami, stresem.

Zajęcia symulacyjne

Indywidualne konsultacje z trenerem

W drugim dniu szkolenia każdy z uczestników ma możliwość odbycia
indywidualnych konsultacji z trenerem, także możliwość konsultacji on-line.

Powrót do poprzedniej strony