Inspirujemy Twój sukces - kliknij tutaj

Umiejętność występowania przed audytorium

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy

 • poznają znaczenie autoprezentacji w odnoszeniu sukcesów w kontaktach międzyludzkich,
 • będą potrafili wykorzystać strategie autokreacji własnej sylwetki psychologicznej
  oraz wizerunku własnej osoby w zależności od kontekstu sytuacyjnego,
 • będą mieli świadomość dotychczasowych nawyków sprzyjających korzystnej
  autoprezentacji oraz obszarów wymagających poprawy,
 • poznają tajemnice "mowy ciała" - poznają i wyeliminują niekorzystne gesty,
  wypracują własne korzystne strategie autoprezentacyjne,
 • udoskonalą umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami,
 • będą umieli wykorzystywać techniki wzmacniania zainteresowania słuchaczy,
 • będą skuteczniej radzić sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
  podczas wystąpień publicznych.

Program szkolenia - Umiejętność występowania przed audytorium